Publikacja artykułów

Uczestnicy konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich wyników badań podczas sesji równoległych, a także publikacji artykułów w monografii lub jednym z poniższych czasopism. Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji w formularzu zgłoszeń i załączenie Paper Proposal zgodnego z wymogami zamieszczonymi w pliku do pobrania.

O zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma lub monografii decyduje tematyka opracowania, natomiast o przyjęciu artykułu do druku wydawnictwo – na podstawie otrzymanych recenzji. Artykuły nie spełniające wymogów formalnych nie będą kierowane do publikacji.

"Consumer 4.0 on the food market" do pobrania

Monografia „Rynki żywnościowe 4.0”

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

 

Język artykułu: polski lub angielski

 

Tematyka: zgodna z zakresem tematycznym konferencji

 

Wymogi edytorskie: objętość 20.000-30.000 znaków ze spacjami

Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 20 punktów

 

Język artykułu: angielski

 

Tematyka: zachowania konsumentów, marketing, preferowane teksty badawcze, z zagranicznym współautorstwem lub autorstwem

 

Wymogi edytorskie: objętość 20.000-40.000 znaków ze spacjami

 

 

Central European Management Journal

czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 40 punktów

 

Język artykułu: angielski

 

Tematyka: zarządzanie

 

Wymogi edytorskie: 11-22 stron standaryzowanego maszynopisu; struktura: Introduction, Literature Review and Hypotheses, Method, Discussion; powołania na czasopisma dotyczące zarządzania

 

E-mentor


czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 40 punktów

 

Język artykułu: angielski lub polski

 

Tematyka: nowe trendy w zarządzaniu, wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie

 

Wymogi edytorskie: objętość 35.000-40.000 znaków ze spacjami

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych

czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 20 punktów

 

Język artykułu: angielski

 

Tematyka: innowacyjność, nowe technologie, współpraca nauki z praktyką, marketing instytucji rynkowych

 

Wymogi edytorskie: maksymalnie 20 stron standaryzowanego maszynopisu

Oeconomica


Język artykułu: angielski

 

Tematyka: zgodna z zakresem tematycznym konferencji

 

Wymogi edytorskie: 7-15 stron standaryzowanego maszynopisu

 

 

 

 

Specjalna ścieżka rekomendacji

Dla uczestników Konferencji specjalna ścieżka rekomendacji do publikacji w następujących czasopismach

European Research Studies Journal

czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 100 pkt.

Sustainability (Special Issue)

czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 70 pkt.

AIMS Agriculture and Food

czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 40 pkt.

Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów publikacji w tych czasopismach. Organizatorzy Konferencji nie gwarantują publikacji artykułów w tym lub innych czasopismach