HARMONOGRAM WYDARZENIA

Dzień 1
Dzień 2

Rejestracja uczestników

18 listopada, 202109:30 - 10:00

Otwarcie konferencji

18 listopada, 202110:00 - 10:30

Sesja plenarna z dyskusją – wystąpienie keynote speakera nt. wyzwań rynku żywności w gospodarce 4.0

18 listopada, 202110:30 - 11:30
Bettina von Stamm

Przerwa kawowa

18 listopada, 202111:30 - 12:00

Sesja plenarna z dyskusją – Doświadczenia z realizacji projektów badawczych na rynku żywności – perspektywa międzynarodowa

18 listopada, 202112:00 - 13:30

Przerwa obiadowa

18 listopada, 202113:30 - 14:30

Sesje równoległe – prezentacje referatów zgłoszonych na konferencję oraz warsztaty doskonalące artykuły pod kątem publikacji w czasopismach wysoko punktowanych

18 listopada, 202114:30 - 16:00

Wyjazd studyjny i kolacja

18 listopada, 202117:00