HARMONOGRAM WYDARZENIA

Dzień 1
Dzień 2

Rejestracja uczestników

18 listopada, 202109:50 - 10:00

Otwarcie konferencji

18 listopada, 202110:00 - 10:30

Sesja plenarna z dyskusją “The Future of Food” – Keynote Speaker Dr Bettina von Stamm

18 listopada, 202110:30 - 11:30

Przerwa kawowa / Stretch the legs

18 listopada, 202111:30 - 11:45

Roundtable session 1 – Inteligentne łańcuchy dostaw żywności

18 listopada, 202111:45 - 13:15

Przerwa kawowa / Stretch the legs

18 listopada, 202113:15 - 13:30

Sesja A – prezentacje referatów zgłoszonych na konferencję

18 listopada, 202113:30 - 15:00

Przerwa kawowa / Stretch the legs

18 listopada, 202115:00 - 15:15

Sesja B – prezentacje referatów zgłoszonych na konferencję

18 listopada, 202115:15-16:45

Wieczorny event – niespodzianka z konkursem

18 listopada, 202118:00-18:45