Day

15 października, 2020
W dniu 23 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniego w Poznaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy” („Relationships on food markets – two perspectives”). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jana Pikula oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Patronem merytorycznym konferencji...
Read More