2018, Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy

W dniu 23 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniego w Poznaniu, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy” („Relationships on food markets – two perspectives”). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jana Pikula oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Patronem merytorycznym konferencji było Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Była to już piąta konferencja naukowa organizowana przy współudziale Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedry Strategii Marketingowych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w ramach projektu „Rynki żywnościowe”. Tym razem konferencja miała ona charakter międzynarodowy. Pozwoliło to na zwiększenie zakresu oddziaływania tego wydarzenia oraz wniosło nowe treści do prowadzonej dyskusji, dzięki prezentacji wyników badań prowadzonych poza Polską. Podkreślić należy również stworzenie możliwości do nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych, które w przyszłości skutkować mogą wspólnymi artykułami i projektami badawczymi oraz promocję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Konferencja była okazją do debaty w gronie naukowców i praktyków życia gospodarczego na temat relacji z konsumentami oraz relacji biznesowych na rynkach żywnościowych.
Sesja plenarnej przedstawiono trzy referaty:

  • Value Chain. Key-findings for Success Story – prof. Felix Arion, PhD, AgroTransilvania Cluster, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca;
  • Comparison of the attitudes of the Lifestyle of Health and Sustainability segments among youngsters and adults in Hungary – Virág Ágnes, Kiss – Károly, Pető – Zoltán Szakály, Faculty of Economics and Business Virág Agnes Kiss, PhD, University of Debrecen, Faculty of Economics and Business;
  • Effective communication to various audiences PSOR educational campaigns -Joanna Gałązka, Aleksandra Mrowiec, Polish Plant Protection Association.

Obrady były następnie kontynuowane w formie dwóch paneli dyskusyjnych, z których pierwszy dotyczył relacji z konsumentami, a drugi relacji biznesowych na rynkach żywnościowych.

Panel pierwszy poprowadziła prof. dr hab. Krystyna Rejman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnikami panelu z sfery praktyki byli: dr inż. Izabela Cichocka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. prof. UWM. Szczepan Figiel z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Maria Hirowska z firmy Folwark Wąsowo, dr hab. Krzysztof Koszela reprezentujący Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, Stowarzyszenie w Kaliszu oraz Colian Holding S.A i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jakub Majorek przedstawiciel Grupy Producentów Rolnych Pro-Agro-Max Sp. z o. o. oraz Wojciech Styburski z Agrointegracji.

Moderatorem drugiego panelu dyskusyjnego był dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnikami panelu z sfery praktyki byli: dr Adam Koziolek z Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, dr Łukasz Małys z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jarosław Matłoka z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego “BELiN”, Jakub Ogrodnik z firmy TOVAGO, Anna Połczyńska z Wielkopolskiego Centrum Klasteringu/Instytut Logistyki i Magazynowania, dr hab. Joanna Wiśniewska Paluszak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jak podkreślili uczestnicy dyskusji panelowych, problematyka relacji stanowi ważny obszar badań, którego znaczenie będzie z pewnością wzrastało. Wiele zagadnień szczegółowych związanych z relacjami wymaga rozwinięcia, np. dynamika więzi relacyjnych, analiza czynników, które determinują nawiązanie oraz zerwanie relacji, konkurencyjność sieci relacyjnych. Rynki żywnościowe, ze względu na znaczące rozmiary, duże zróżnicowanie oraz dynamikę zmian mogą stanowić ważny obszar badawczy w tym zakresie.

Rozwinięciem obrad były dwie sesje równoległe (w języku angielskim i w języku polskim), z prezentacjami w formule „data blitz”. Sesję w języku angielskim poprowadziła dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z kolei przewodniczącą sesji w języku polskim była dr hab. Renata Nestorowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W obu sesjach zaprezentowano łącznie 36 referatów, które spotkały się z życzliwym przyjęciem przez uczestników i stanowiły przyczynek do dalszych dyskusji.

Konferencja zgromadziła 98 uczestników. Świat nauki reprezentowali pracownicy z zagranicznych I krajowych ośrodków naukowych, między innymi: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumunia), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Heilongjiang BaYi Agricultural University (Chiny), University College Cork (Irlandia), Aleksandras Stulginskis Universitety (Litwa), Klaipėda University (Litwa), Odessa National Economic University (Ukraina), University of Perugia (Włochy), University of Debrecen (Węgry), Meiji University, Tokyo School of Commerce (Japonia). Wśród krajowych ośrodków naukowych należy wymienić: Akademię Morską w Gdyni, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechnikę Koszalińską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Należy też podkreślić liczny udział przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z branżą żywnościową, w tym np.: Colian Holding S.A, Folwark Wąsowo, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe “BELiN” W. Lenartowicz, R. Erdmann, A. Nowak Sp. Jawna, Grupa Producentów Rolnych Pro-Agro-Max Sp. z o. o., Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, Stowarzyszenie w Kaliszu, klaster AgroTransilvania, grupa producentów rolnych – Agrointegracja, Firma Frąckowiak Sery Smażone, Colian Holding S.A, Tovago s.c., Urząd Marszłkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Interlingua, Polskie Wydawnictwo Rolnicze, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Kleffmann Group, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILIM) Instytut Badawczy, Wielkopolskie Centrum Klasteringu.

Podsumowania konferencji i prowadzonych obrad dokonał prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podziękował wszystkim zaproszonym gościom, podkreślając, że spotkanie to zbliża świat nauki jak i praktyki. Następnie prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski zaprosił na kolejną konferencję z cyku „Rynki żywnościowe”, która odbędzie się w listopadzie 2020 roku, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z monografią Gazdecki Michał, Goryńska-Goldmann Elżbieta (red.nauk): Relationships on food markets. Consumers’ perspectives. Publishing house Poznań University of Life Sciences, Poznań 2018, Poland.

Link do monografii.