2016, Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie

W dniu 24 listopada 2016 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się IV ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona rynkom żywnościowym pt.: „Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”. Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonała Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Głos zabrał również dr hab. Zygmunt Waśkowski – Kierownik Katedry Strategii Marketingowych i Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obrady w pierwszej części konferencji prowadzone były plenarnie, a w drugiej odbyły się sesje równoległe z prezentacjami typu blitz data. W sesji plenarnej poprowadzonej prof. dr hab. Krystynę Rejman, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaprezentowano praktyczne doświadczenia w zakresie wprowadzania innowacji produktowych, w kanałach dystrybucji oraz w komunikacji marketingowej na rynku żywności. Uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli różnych podmiotów działających na tym rynku, m.in. producentów i agencji marketingowych.

Druga sesja, prowadzona przez dr. Michała Gazdeckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przyjęła formę panelu dyskusyjnego na temat innowacji w badaniach oraz badania innowacji. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym obszarze podzielili się zarówno przedstawiciele firm konsultingowych, agencji badawczych, jak i kierownicy pracowni badań konsumenckich i sensorycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Przyrodniczym w Poznaniu. Obydwie sesje plenarne zakończyły się interesującymi dyskusjami między prelegentami, panelistami i uczestnikami konferencji.

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch równoległych sesjach tematycznych, w których prezentowano artykuły konferencyjne w formule data blitz. Pierwszą z nich, zatytułowaną „Innowacje na rynku żywności. Zachowania konsumentów” poprowadziła dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast drugiej sesji, pod hasłem „Innowacje na rynku żywności. Strategie przedsiębiorstw i trendy w konsumpcji”, przewodniczyła dr Anna Rogala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W obu sesjach zaprezentowano łącznie 25 referatów, które spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestników i stały się przyczynkiem do dyskusji na temat omawianej w nich, złożonej problematyki.

W konferencji wzięło udział 80 osób, w tym przedstawiciele świata nauki oraz praktycy. Prelegenci reprezentowali m.in. następujące ośrodki akademickie: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W grupie prelegentów reprezentujących praktykę gospodarczą znaleźli się: dr hab. inż. Krzysztof Koszela, Dyrektor Rozwoju Rynków Zagranicznych z Colian Holding S.A., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Rafał Wadlewski, Dyrektor ds. Olejów Butelkowanych z ZT „Kruszwica” S.A., Bunge Polska; Joanna Bociąg, Client Service Manager w firmie Branch Brothers Sp. z o.o., Maciej Szaroleta, Dyrektor Strategii w Albedo Marketing Sp. z o.o. Magdalena Maruszczak, Director, Head of Marketing and Communications z firmy KPMG; Daniel Mrulewicz, Dyrektor ds. Badań Sensorycznych w JS Hamilton Poland S.A., Agata Markiewicz, właścicielka firmy Consumer Insight Consulting.

Podsumowania konferencji oraz toczonych obrad dokonała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Renata Nestorowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękując wszystkim zaproszonym gościom, praktykom i uczestnikom podkreśliła, że dyskusje wieńczące każdą z sesji, a także liczba nadesłanych na konferencję artykułów są dowodem na wagę i aktualność omawianych treści. Na koniec swojego wystąpienia dr R. Nestorowicz zaprosiła na kolejną konferencję z cyklu „Rynki żywnościowe”, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku, tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.