2013, Konferencja naukowa: „Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych”

12 grudnia 2013 roku odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona rynkom żywnościowym. To drugie z kolei wspólne przedsięwzięcie Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja pt. „Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych”, zgromadziła ponad 50 uczestników z całego kraju. W przedświątecznej atmosferze zaprezentowanych zostało 15 wybranych artykułów. Ich autorzy przyjrzeli się bliżej kwestii etnocentryzmu we wszystkich jego przejawach: zarówno z perspektywy konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Zróżnicowane prezentacje, bogata i dynamiczna dyskusja, którą uświetnili również przedstawiciele praktyki gospodarczej potwierdziły, że podjęta tematyka warta jest dalszej kontynuacji.
Na konferencję nadesłano ponad 70 zgłoszeń i 60 artykułów naukowych, które zostały poddane podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review). Artykułu, które pomyślnie przeszyły recenzje ukażą się na koniec drugiego kwartału 2014 roku w ramach publikacji Marketingu i Rynku.

Jesteśmy przekonani, że będzie to interesujący i nowatorski zbiór tekstów dotyczących etnocentryzmu konsumenckiego na rynkach żywnościowych. Dziękując wszystkim uczestnikom i recenzentom już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji.