2012, Konferencja naukowa: „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia, handel detaliczny, e-commerce”

W dniu 11 grudnia 2012 roku, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia, handel detaliczny, e-commerce”.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów na temat procesów zachodzących w dystrybucji produktów żywnościowych, a także przedstawienie opinii na temat zagadnień związanych z dystrybucją przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz nauki.

Obrady przebiegały w formie paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli zarówno naukowcy jak i praktycy. W trakcie bardzo interesujących i dynamicznych dyskusji udało się poruszyć wiele kwestii związanych z problemami dystrybucji żywności. Wśród nich warto podkreślić:

Perspektywy rozwoju sektora usług żywieniowych – nowe formaty usług gastronomicznych, oczekiwania klientów.

Przemiany w handlu detalicznym, w szczególności „fenomen” dyskontów oraz perspektywy rozwoju handlu elektronicznego i mobilnego.

Problemy dystrybucji żywności z perspektywy przetwórców – budowanie wartości dla klientów poprzez system dystrybucji, przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności a koncentracja handlu.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Nadesłano 60 artykułów z 19 ośrodków naukowych w Polsce. W obradach uczestniczyło około 70 osób – przedstawicieli nauki oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele praktyki gospodarczej. ​Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.

Efektem konferencji jest publikacja dwóch Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznaniu nr 236 „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych – Gastronomia i zachowania nabywców”, pod redakcją Zygmunta Waśkowskiego i Michała Sznajdera, Poznań 2012

Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznaniu nr 237 „Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych – Determinanty i kierunki ewolucji”, pod redakcją Zygmunta Waśkowskiego i Michała Sznajdera, Poznań 2012