Rynki
Żywnościowe 4.0
Poznań BOOK OF ABSTRACTS KONFERENCJA / 18 - 19 listopada 2021 wydarzenie on-line /

Poznaj współczesny charakter rynków żywnościowych.

Konferencja Rynki Żywnościowe 4.0, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, to wydarzenie zrzeszające grono ekspertów – naukowców, badaczy i praktyków biznesowych. Podczas Konferencji poruszone zostaną tematy wpływu globalnych zmian i trendów na aktualny stan sektora spożywczego.

Poznaj szczegóły
TEMATYKA KONFERENCJI

Obszary wystąpień, dyskusji i warsztatów.

Internet rzeczy a rynek żywności - digitalizacja na rynkach żywnościowych

Zrównoważona konsumpcja i zrównoważony łańcuch dostaw żywności

Inteligentna żywność i inteligentne łańcuchy wytwarzania produktów żywnościowych

Sztuczna inteligencja na rynkach żywnościowych

Cyfryzacja i automatyzacja w branży rolno-spożywczej jako źródło innowacji na rynkach żywnościowych

Postawy i zachowania konsumenta 4.0 – wiedza, bezpieczeństwo, informacja i edukacja

Mody i trendy na rynku żywności

Bezpieczeństwo żywnościowe w erze gospodarki cyfrowej

Konferencja rozpocznie się za:

Nasi partnerzy